Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku
ul. Krakowska 20, 37-200 Przeworsk

tel/fax (016) 648-71-86
e-mail: psmprzeworsk@poczta.onet.pl
lub http://przeworsk.muzyczna.com.pl/

Inspektor Ochrony Danych:
Krzysztof Wójcikiewicz
Telefon: +48 660 108 825
Email: k.wojcikiewicz@pida.pl

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów na wolne stanowiska pracy:

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Rekrutacja kandydatów na wolne stanowiska pracy PSM I st Przeworsku