Jubileusz 45-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku

17 czerwca odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 45-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku. Z tej okazji zaproszono licznie przybyłych gości między innymi udział w obchodach wzięli: prof. Wiktor Jędrzejec – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Krzysztof Szczepaniak – Główny Wizytator CEA, Maria Dubrawska-Lichtarska – Burmistrz Miasta Przeworska, Dariusz Łapa – z-ca Burmistrza Miasta Przeworska, Andrzej Rozpotyński – Przewodniczący Rady Miasta Przeworska, Zbigniew Kiszka – Starosta Powiatu Przeworskiego, dyrektorzy szkół i placówek kulturalnych, Prezesi stowarzyszeń kulturalnych, przyjaciele szkoły, byli i obecni nauczyciele szkoły, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie i absolwenci oraz ich rodzice.
W trakcie uroczystości Dyrektor szkoły przyznał nagrody wyróżniającym się pracownikom:

  • Bernadeta Kondziołka
  • Agnieszka Kucab-Weryk
  • Elżbieta Trojak
  • Karol Rosół
  • Magdalena Siwa-Kujawa
  • Sławomir Wilk
  • Beata Drabik-Sowa
  • Grażyna Zajączkowska
  • Wiesław Mazurek
  • Michał Bemben

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył oznaką honorową „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” pana Wiesława Wojtasa oraz przyznał panu Sławomirowi Wilkowi dyplom „Za szczególny wkład pracy w rozwój szkolnictwa artystycznego”

Ponadto Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie przyznał panu Wiesławowi Wojtasowi nagrodę indywidualną I stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.

Medale za długoletnia służbę otrzymali:

Złoty MDS:
1.Frankowska Barbara
2. Zajączkowska Grażyna

Srebrny MDS:
1. Czarnecka Ewa Katyrzyna
2. Kondziołka Bernadeta
3. Pacześniak Jacek Bronisław
4. Religa Ewa
5. Trojak Elżbieta Anna

Brązowy MDS
1. Drabik-Sowa Beata Jóżefa
2. Mazurek Wiesław
3. Międlar Jakub Adam
4. Siwa- Kujawa Magdalena

Na uroczystości po części oficjalnej przedstawiono koncepcje rozbudowy szkoły o dodatkowe klasy i salę koncertową:

Koncepcja rozbudowy szkoły - 17 czerwca 2013Koncepcja rozbudowy szkoły - 17 czerwca 2013Koncepcja rozbudowy szkoły - 17 czerwca 2013Koncepcja rozbudowy szkoły - 17 czerwca 2013Koncepcja rozbudowy szkoły - 17 czerwca 2013

Całość tego wydarzenia uświetnił koncert jubileuszowy, w którego znalazły się następujące utwory:

Katarzyna Kopacz – skrzypce
Jakub Międlar – fortepian

M. Karłowicz – Serenada

Katarzyna Kopacz – skrzypce
Jakub Międlar – fortepian
Agnieszka Paluch – słowo

M. Karłowicz – „Rdzawe liście”
M. Karłowicz – „Smutna jest dusza moja”

Natalia Cieślachowska – sopran
Jakub MIędlar – fortepian

M. Karłowicz – „Z nową wiosną”
M. Karłowicz – „Zasmuconej”
M. Karłowicz – „Na śniegu”

Natalia Cieślachowska – sopran
Kwartet smyczkowy – Kameraliści Przemyscy

M. Karłowicz – „Mów do mnie jeszcze”

Kwartet smyczkowy – Kameraliści Przemyscy

Magdalena Betleja – skrzypce
Katarzyna Kopacz – skrzypce
Renata Witkowska – altówka
Agnieszka Kucab-Weryk – wiolonczela

M. Karłowicz – Walc z Serenady na orkiestrę smyczkową op. 2

45-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 201345-lat PSM I st. w Przeworsku - 17 czerwca 2013

 

Książeczka okolicznościowa z okazji jubileuszu szkoły: 45-lat PSM I st. w Przeworsku (.pdf)

Nagrania obecnych uczniów i absolwentów szkoły z okazji jej 45-lecia