Działalność

Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach: 

 • Fortepian
 • Akordeon
 • Flet poprzeczny
 • Klarnet
 • Saksofon
 • Gitara
 • Skrzypce
 • Wiolonczela
 • Trąbka
 • Puzon
 • Perkusja

Nauczanie w szkole  prowadzone jest w dwóch cyklach:  

 • cykl 6-letni (dziecięcy) – dzieci rozpoczynają naukę w wieku 5-9 lat
 • cykl 4-letni (młodzieżowy) – dzieci rozpoczynają naukę w wieku 8 -15 lat

Zajęcia w cyklu 6-letnim odbywają się w następujący sposób: 

klasy I-III 
– wybrany instrument (zajęcia indywidualne) – 2 x w tygodniu po 30 min.
– zajęcia teoretyczne (grupowe):
– kształcenie słuchu – 2 x w tygodniu po 45 min.
– rytmika – 1 x  w tygodniu 45 min.

klasy IV
– wybrany instrument (zajęcia indywidualne) – 2 x w tygodniu po 45 min.
– zajęcia teoretyczne (grupowe):
– kształcenie słuchu – 2 x w tygodniu po 45 min.
– audycje muzyczne – 1 x w tygodniu 45 min.
– zespół lub chór lub orkiestra szkolna – 1 x w tygodniu 2 x 45 min.

klasy V-VI 
– wybrany instrument (zajęcia indywidualne) – 2 x w tygodniu po 45 min.
– zajęcia teoretyczne (grupowe):
– kształcenie słuchu – 2 x w tygodniu po 45min.
– audycje muzyczne – 1 x w tygodniu 45 min.
– zespół lub chór lub orkiestra szkolna – 1 x w tygodniu 2 x 45 min.
– obowiązkowa nauka gry na fortepianie – 1 x w tygodniu 30 min.
(wszyscy uczniowie oprócz pianistów)

Zajęcia odbywają się 2 –3 razy w tygodniu w godzinach uzgodnionych z dziećmi –  rannych lub popołudniowych.

Zajęcia w cyklu 4-letnim odbywają się w następujący sposób: 

klasa I 
– wybrany instrument (zajęcia indywidualne ) – 2 x w tygodniu 45 min.
– zajęcia teoretyczne (grupowe):
– kształcenie słuchu – 1 x w tygodniu 45 min.

klasa II 
– wybrany instrument (zajęcia indywidualne) – 1 x w tygodniu 45 min.
– zajęcia teoretyczne (grupowe):
– kształcenie słuchu – 2 x w tygodniu po 45 min.
– audycje muzyczne  – 1 x w tygodniu 45 min.
– zespół lub chór lub orkiestra szkolna – 1 x w tygodniu 2 x 45 min.

klasa III-IV 
– wybrany instrument (zajęcia indywidualne) – 1 x w tygodniu 45 min.
– zajęcia teoretyczne (grupowe):
– kształcenie słuchu – 2 x w tygodniu po 45 min.
– audycje muzyczne  – 1 x w tygodniu 45 min.
– zespół lub chór lub orkiestra szkolna – 1 x w tygodniu 2 x 45 min.
– obowiązkowy fortepian- 1 x w tygodniu 30 min.
(wszyscy uczniowie oprócz pianistów)

Zajęcia odbywają się 2 –3 razy w tygodniu w godzinach uzgodnionych z dziećmi –  rannych lub popołudniowych.

Zajęcia dodatkowe: 

Wszyscy uczniowie oprócz zajęć obowiązkowych mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w zespołach działających w szkole np.: chór szkolny, orkiestra szkolna, zespół rytmiczny, zespół akordeonowy, zespół smyczkowy, zespół fletowy, zespół perkusyjny, zespół saksofonowy.

W klasach IV-VI cyklu 6–letniego i III–IV cyklu 4–letniego, dodatkowo dzieci mogą się uczyć gry na dowolnie wybranym instrumencie.

Wszystkie potrzebne wydawnictwa muzyczne są do dyspozycji uczniów w bibliotece szkolnej.

Istnieje również możliwość wypożyczenia instrumentu z dobrze zaopatrzonego magazynu szkolnego.

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA bliższych informacji udziela sekretariat szkoły 
tel. (0 16) 648 71 86