IX Ogólnoposki Festiwal Saksofonowy

6 – 8 grudnia 2010

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Mieczysława Karłowicza serdecznie zaprasza na IX Ogólnoposki Festiwal Saksofonowy.

Spis Treści:

 • Cele Festiwalu
 • Regulamin Festiwalu
 • Program soliści
 • Program zespoły
 • Koszty uczesnictwa
 • Nagroda Grand Prix Festiwalu
 • Wykładowcy
 • Baza hotelowa
 • Ramowy program Festiwalu
 • Organizator
 • Biuro organizacyjne
 • Sponsorzy

CELE FESTIWALU:

–    prezentacja dorobku artystycznego uczniów i pedagogów,
–    podnoszenie poziomu pedagogiki saksofonowej poprzez wymianę doświadczeń,
–    zaprezentowanie wartościowej literatury,
–    popularyzacja saksofonu wśród dzieci i młodzieży,
–    promocja miasta Przeworska i regionu
–    rozbudzenie zamiłowania do muzykowania zespołowego

REGULAMIN FESTIWALU

1.    Organizatorami IX Ogólnopolskiego Festiwalu
Saksofonowego są:
–    Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku
–    Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku,
–    Urząd Miasta Przeworska,
–    Starostwo Powiatowe w Przeworsku,
–    Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
2.    Festiwal odbędzie się w dniach 6-8.12.2010r. w budynku
PSM I st. w Przeworsku ul. Krakowska 20.
3.    Uczestnikami Festiwalu mogą być uczniowie szkół muzycznych państwowych, społecznych i prywatnych.
4.    Przesłuchania konkursowe solistów zostaną przeprowadzone w czterech kategoriach wiekowych:
–    Kategoria I – uczniowie szkół muzycznych stopnia podstawowego urodzeni w 1998r. i później,
–    Kategoria II – uczniowie szkół muzycznych stopnia podstawowego urodzeni w 1994r. i później,
–    Kategoria III – uczniowie ogólnokształcących szkół muzycznych i szkół II stopnia urodzeni w 1994r. i później,
–    Kategoria IV – uczniowie ogólnokształcących szkół muzycznych i szkół II stopnia urodzeni w 1991r. i później.
5.Przesłuchania  konkursowe  zespołów  zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach :
–    Kategoria I – uczniowie szkół muzycznych stopnia podstawowego,
–    Kategoria II – uczniowie ogólnokształcących szkół
muzycznych i szkół II stopnia,
6.Uczestnicy przesłuchań występują z własnym akompaniatorem.
7.Oceny wykonanych przez uczestników prezentacji dokona Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Jury wyłoni laureatów oraz zadecyduje o przyznaniu nagród. Decyzje Jury są ostateczne.
8. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

PROGRAM SOLIŚCI:

 • Kategoria I: jeden lub dwa utwory, łączny czas nie więcej niż 8 min.
 • Kategoria II: jeden lub dwa utwory, łączny czas nie więcej 10 min.
 • Kategoria  III: jeden lub dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, łączny czas nie więcej niż 12 min.
 • Kategoria  IV: jeden lub dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, łączny czas nie więcej niż 15 min.

PROGRAM ZESPOŁY:

 • Kategoria I: jeden lub dwa utwory, łączny czas nie więcej niż 8 min.
 • Kategoria II: jeden lub dwa utwory, łączny czas nie więcej niż 15 min.

KOSZTY UCZESTNICTWA:

Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników pokrywają instytucje delegujące lub sami uczestnicy.
Ustala się wpisowe w wysokości 60 złotych od każdego uczestnika lub od zespołu.

Wpisowe należy wpłacić do 19 listopada 2010r. na konto:

„Rada Rodziców przy PSM I stopnia w Przeworsku”
27 1020 4287 0000 2402 0023 0003
„IX Ogólnopolski Festiwal Saksofonowy”

Zgłoszenia uczestników wraz z kopią wpisowego należy nadsyłać na załączonej karcie do 19 listopada 2010 na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku
ul. Krakowska 20, 37-200 Przeworsk
tel/fax (016) 648-71-86

Uczestnicy rezerwują noclegi we własnym

Nagroda GRAND PRIX FESTIWALU:

SAKSOFON SOPRANOWY SCHAGERL

WYKŁADOWCY:

prof. Mieczysław Stachura
Akademia Muzyczna we Wrocławiu

dr hab. Andrzej Rzymkowski
Akademia Muzyczna w Krakowie

ad. Jacek Delong
Akademia Muzyczna w Łodzi

wyk. Paweł Gusnar

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie i Akademia Muzyczna Łodzi

BAZA HOTELOWA:

Mini hotel „GALTON”
ul. Rynek 28, 37-200 Przeworsk, tel. (0-16) 648-24-04

Zajazd „PASTEWNIK”
ul. Łańcucka 2, 37-200 Przeworsk, tel. (0-16) 649-23-00

HOTEL i RESTAURACJA LELIWA
ul. Lwowska 110, 37-200 Przeworsk, tel. (0-16) 648-18-04

HOTEL i RESTAURACJA
ul. Głęboka 28, 37-200 Przeworsk, tel. (0-16) 648-68-16

HOTEL i RESTAURACJA „TERAPIA”
ul. Kilińskiego 2, 37-200 Przeworsk, tel. (0-16) 648-26-26

HOTEL i RESTAURACJA „PAŁAC SIENIAWA”
ul. Kościuszki 32, 37-530 Sieniawa, tel. (0-16) 649-17-00

RAMOWY PROGRAM FESTIWALU:

6.XII.2010 (poniedziałek)

godz. 9.00 – Prezentacje konkursowe kategorii I i II (soliści i zespoły kategoria I), warsztaty saksofonowe, ogłoszenie wyników.
godz. 18.00 – Koncert inauguracyjny.

7.XII.2010 (wtorek)

godz. 9.00 – Prezentacje konkursowe kategorii III
(soliści i zespoły kategoria II) oraz warsztaty saksofonowe
godz. 18.00 – Ogłoszenie wyników i koncert laureatów

8.XII.2010 (środa)

godz. 9.00 – Prezentacje konkursowe kategorii IV
(soliści i zespoły kategoria II) oraz warsztaty saksofonowe
godz. 17.00 – Ogłoszenie wyników i koncert laureatów

Organizator:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku

DYREKTOR FESTIWALU:
WIESŁAW WOJTAS
tel. kom. 601 955 764

Biuro organizacyjne:

PSM I st. w Przeworsku
ul. Krakowska 20
tel. fax (016) 648 71 86

http://www.psmprzeworsk.republika.pl

Sponsorzy:

http://www.pkobp.pl/index.php/id=index/section=ogol