Jubileusz 50-lecia Szkoły

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku.

Program Uroczystości:
6 czerwca 2019 r., godz. 18:00
Sala Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10

  • Uroczystości Jubileuszowe
  • Koncert Kameralny w wykonaniu
    Polish Cello Quartet

Tomasz Daroch – wiolonczela
Wojciech Fudala – wiolonczela
Krzysztof Karpeta – wiolonczela
Adam Krzeszowiec – wiolonczela
Jan Miszczak – słowo

Zapraszamy!