Komunikat o zawieszeniu zajęć

Informacja w sprawie organizacji pracy szkoły w związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 11 marca 2020 r.

W związku z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie kraju, w dniach od 16 do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i placówkach artystycznych, w tym w PSM I st. w Przeworsku zostają zawieszone,
a w dniach 12 -13 marca br. odwołane są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.