Komunikat

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!!


Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż od dnia 27 stycznia do dnia 27 lutego 2022 r. zajęcia z przedmiotów teoretycznych oraz  instrumentalne będą odbywać się zdalnie za pomocą aplikacji Teams. W wyjątkowych przypadkach – na pisemny wniosek rodzica, za zgodą dyrektora szkoły i nauczyciela prowadzącego – zajęcia z instrumentu głównego mogą być prowadzone w formie konsultacji na terenie szkoły.