Koncert gitarowy – ManoBlaise Duo

Państwowa Szkoła  Muzyczna I st. w Przeworsku oraz Burmistrz Miasta Przeworska  zapraszają na koncert w wykonaniu ManoBlaise Duo. Koncert odbędzie się w Ratuszu, ul. Rynek 1, 17 grudnia 2019 r., godz. 18:00.

ManoBlaise Duo – katowicki duet gitarowy powstały w 2019 roku z inicjatywy wykładowców Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: Marka Nosala i Błażeja Sudnikowicza. Repertuar zespołu stanowi przekrój literatury gitarowej od klasycyzmu do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki hiszpańskiej i latynoamerykańskiej. W październiku bieżącego roku podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej w Katowicach duet dokonał prawykonania dedykowanej jemu kompozycji „Niedopowiedzenia” autorstwa śląskiego kompozytora Grzegorza Jurczyka.

Marek Nosal – absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Aliny Gruszki (dyplom z wyróżnieniem w 1993). Od 2015 roku jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” w Tychach. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego w katowickiej Akademii Muzycznej. Jest laureatem międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów gitarowych. Występował w kraju i za granicą (Niemcy, Belgia, Szwajcaria, Grecja, Portugalia, Hiszpania). Koncertował m.in. z orkiestrami Filharmonii: Śląskiej, Lubelskiej, Częstochowskiej, Olsztyńskiej, NOSPR, orkiestrami kameralnymi: Aukso, Śląską, Camerata Impuls, Archetti oraz z Kwartetem Śląskim. W roku 2018 wydał płytę „In modo polonico” z utworami A. Tansmana, J. N. Bobrowicza i S. Mrońskiego. Jest często zapraszany do uczestnictwa w pracach jury międzynarodowych i krajowych konkursów gitarowych. Otrzymał liczne  wyróżnienia za osiągnięcia pedagogiczne, m.in. odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Błażej Sudnikowicz – absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach

w klasie gitary prof. Marcina Dylli. Na zakończenie studiów otrzymał Medal „Primus Inter Pares” dla najlepszego absolwenta roku 2015 za wybitne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz celująca ocenę ukończenia studiów. Od 2016 roku jest wykładowcą katowickiej Akademii Muzycznej. Jest laureatem międzynarodowych konkursów gitarowych w Polsce, Niemczech, Czechach, Austrii, Włoszech, Holandii i Hiszpanii. W 2015 roku w duecie z Justyną Sobczak-Dyllą otrzymał tytuł „Most Distinguished Musicians” oraz „Debussy Special Mention” w ramach Międzynarodowego Konkursu „IBLA Grand Prize” w Ragusie (Włochy). Za swoją działalność artystyczną był nagradzany takimi wyróżnieniami jak Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”, Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Stypendium Prezydenta Miasta Szczecina, Nagroda Prezydenta Miasta Piły.