Koncert zespołów kamerlanych klas klarnetu i wiolonczeli

W dniu 19 listopada 2015 r. odbył się koncert zespołów kameralnych biorących udział w Regionalnych Przesłuchaniach CEA oraz Przeworskim Konkursie Klarnetowym.

W koncercie wzięli udział następujące zespoły:

Trio wiolonczelowe:

Zofia Kozak, Julia Mazur, Weronika Komenda

Trio klarnetowe:

Szymon Tworek, Aleksandra Karaś, Michał Bemben

Trio fortepianowe:

Zofia Kozak, Weronika Komenda, Oliwia Jarosz

Duet klarnetowo-wiolnczelowy:

Mateusz Kochmański, Weronika Komenda

Soliści:

Aleksandra Karaś

Przygotowanie uczniów i koncertu:

Agnieszka Kucab-Weryk, Michał Bemben

2015-11-19 Koncert Zespołów Kameralnych2015-11-19 Koncert Zespołów Kameralnych2015-11-19 Koncert Zespołów Kameralnych2015-11-19 Koncert Zespołów Kameralnych2015-11-19 Koncert Zespołów Kameralnych2015-11-19 Koncert Zespołów Kameralnych