Konkurs „Mieczysław Karłowicz patronem szkoły” – historia

9 maja 2003 roku Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Przeworsku otrzymała patrona. Został nim Mieczysław Karłowicz – polski kompozytor i taternik, żyjący w latach 1876-1909.  Od tego roku corocznie szkoła organizuje konkurs wiedzy o życiu i twórczości swojego patrona.

W roku 2005 konkurs szkolny przekształcił się w Powiatowy Konkurs Wiedzy o Mieczysławie Karłowiczu. Zwróciliśmy się z zaproszeniem do dyrekcji i nauczycieli wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Przeworskiego o udział uczniów w konkursie. Utworzone zostały dwie kategorie: I – dla uczniów szkół podstawowych i II – dla uczniów gimnazjum. Oprócz wiedzy na temat życia kompozytora, uczniowie wykazują się znajomością jego twórczości.

Aby przybliżyć sylwetki innych polskich kompozytorów, postanowiliśmy wzbogacić tematykę konkursu i rozszerzyć go o polskich kompozytorów takich jak: Fryderyk Chopin (2010), Karol Szymanowski (2011), Stanisław Moniuszko (2012).

Celem konkursu jest zatem zapoznanie dzieci i młodzieży z muzyką polskich kompozytorów i propagowanie rodzimej twórczości.

Skład komisji konkursowej: Beata Drabik – Sowa – przygotowanie testów, Ewa Religa, Ryszard Konieczny.

 

A oto laureaci poszczególnych konkursów:

X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Mieczysławie Karłowiczu – 5 czerwca 2012

W konkursie brało udział 15 uczestników. Laureaci:

Kategoria I – Szkoły Podstawowe

 • I miejsce         Natalia Dudziak
 • II miejsce        Kamila Sznaj
 • III miejsce      Katarzyna Pieniążek

Kategoria II – Gimnazja

 • I miejsce        Jakub Nowosiad – Gimnazjum Grzęska, nauczyciel – Małgorzata Śliwa
 • II miejsce        Wielgus Barbara, Kamila Kiełbicka
 • III miejsce      Koba Dominika
 • Wyróżnienia   Małgorzata Boratyn, Sandra Skrzypniak – Gimnazjum Pantalowice, nauczyciel Alicja Prostak; Paulina Słowik – Gimnazjum Urzejowice, nauczyciel Małgorzata Śliwa; Aneta Pieniążek – Gimnazjum Urzejowice, nauczyciel Małgorzata Śliwa

IX Powiatowy Konkurs „Życie i twórczość Mieczysława Karłowicza” 8.06.2011

W konkursie brało udział 10 uczestników z 5 szkół, a oto wyniki:

Kategoria I – Szkoły podstawowe:

 • I miejsce         Krystian Świętoniowski – SP Zarzecze, nauczyciel – Justyna Jamroży
 • II miejsce        Michał Zając – SP w Zarzeczu, nauczyciel – Justyna Jamroży

Kategoria II – Gimnazja:

 • I miejsce         Jakub Sowa – Gimnazjum w Przeworsku, nauczyciel – Grażyna Rybka
 • II miejsce        Piotr Hudecki – Gimnazjum Przeworsk, nauczyciel – Grażyna Rybka
 • III miejsce       Jakub Nowosiad – Gimnazjum Grzęska, nauczyciel – Małgorzata Śliwa
 • III miejsce       Aleksandra Posiak – Gimnazjum Urzejowice, nauczyciel Małgorzata Śliwa
 • Wyróżnienie    Joanna Stecura – Gimnazjum Grzęska, nauczyciel – Małgorzata Śliwa
 • Wyróżnienie    Katarzyna Zając – Gimnazjum w Kańczudze, nauczyciel Andrzej Osmyk

VIII Powiatowy Konkurs „Życie i twórczość Mieczysława Karłowicza” 7 czerwca 2010

W konkursie brało udział 15 uczestników z 9 szkół, a oto wyniki:

Kategoria I – Szkoły Podstawowe

 • I miejsce         Zuzanna Piróg – SP nr 1 Przeworsk – nauczyciel Grażyna Rybka
 • II miejsce        Iwona Piorun – SP nr 1 Przeworsk – nauczyciel Grażyna Rybka
 • III miejsce      Paweł Ziętek – SP Łopuszka Wielka – nauczyciel Andrzej Osmyk

Kategoria II – Gimnazja

 • I miejsce         Agnieszka Lichota – Kańczuga – nauczyciel Andrzej Osmyk
 • II miejsce        Anna Piróg – Przeworsk – nauczyciel Grażyna Rybka
 • III miejsce      Aleksandra Motyka – Gniewczyna Łańcucka – nauczyciel Edward Myłek
 • Wyróżnienie    Elżbieta Borlik – Zarzecze – nauczyciel Monika Kmiecik, Justyna Jamroży
 • Wyróżnienie   Dagmara Stępak – Grzęska – nauczyciel Krystyna Serwańska

 

VII Powiatowy Konkurs „Życie i twórczość Mieczysława Karłowicza” 29.05. 2009

W konkursie brało udział 18 uczniów z 7 szkół powiatu przeworskiego.

Wyniki konkursu:

Kategoria I – Szkoły podstawowe:

 • I miejsce         Elżbieta Krzyś – SP nr 3 Przeworsk, nauczyciel – Mariusz Siuśta
 • II miejsce        Izabela Rydzik – SP nr 3 Przeworsk, nauczyciel – Mariusz Siuśta
 • III miejsce      Filip Paluch
 • wyróżnienie    Kamila Bukowy – Gimnazjum Zarzecze, nauczyciel – Justyna Jamroży

Kategoria II – Gimnazja:

 • I miejsce          Elżbieta Borlik – Gimnazjum Zarzecze, nauczyciel – Justyna Jamroży
 • II miejsce        Agnieszka Górska – Gimnazjum Zarzecze, nauczyciel – Justyna Jamroży
 • III miejsce       Karolina Gilecka – Gimnazjum Przeworsk, nauczyciel – Grażyna Rybka
 • Wyróżnienie   Anna Piróg – Gimnazjum Przeworsk, nauczyciel – Grażyna Rybka
 • Wyróżnienie    Dagmara Stępak – Gimnazjum Grzęska, nauczyciel – Krystyna Serwańska

 

VI Powiatowy Konkurs „Życie i twórczość Mieczysława Karłowicza” 2.VI.2008

W konkursie brało udział 39 uczestników.

Kategoria I – Szkoły Podstawowe:

 • I miejsce         Aleksandra Motyka – SP Jagiełła
 • II miejsce        Patryk Wychodnik – SP Zarzecze
 • III miejsce      Patrycja Śmigiel – SP Łopuszka Wielka
 • Wyróżnienie   Anna Piróg – SP nr 1 Przeworsk

Kategoria II – Gimnazja

 • I miejsce         Agnieszka Górska – Zarzecze
 • II miejsce        Natalia Świętoniowska – Kańczuga
 • III miejsce      Katarzyna Fejdasz – Przeworsk
 • Wyróżnienie   Aleksandra Blok – Kańczuga

V Powiatowy Konkurs „Życie i twórczość Mieczysława Karłowicza” 2007

 Kategoria I – Szkoły Podstawowe

 • I miejsce         Agnieszka Górska – SP Zarzecze
 • II miejsce        Elżbieta Borlik – SP Zarzecze
 • III miejsce      Piotr Kornafel – SP Ubieszyn
 • Wyróżnienie   Kamil Obłoza – SP Maćkówka
 • Wyróżnienie   Marta Socha – SP Maćkówka

Kategoria II – Gimnazja

 • I miejsce         Marlena Mazur – Gimnazjum Kańczuga
 • II miejsce        Dawid Cieśliński – Gimnazjum Kańczuga
 • III miejsce      Bożena Kyc – Gimnazjum Grzęska
 • Wyróżnienie   Mateusz Wilk – Gimnazjum Żurawiczki
 • Wyróżnienie   Justyna Rusinek – Gimnazjum Żurawiczki

IV Powiatowy Konkurs „Życie i twórczość Mieczysława Karłowicza” 31.05.2006

III Powiatowy Konkurs „Życie i twórczość Mieczysława Karłowicza”  2005

II Konkurs „Mieczysław Karłowicz patronem szkoły” – 14 czerwca 2004

 • I miejsce         Katarzyna Fejdasz
 • II miejsce        Ewelina Mędzela
 • III miejsce      Paulina Szczepańska
 • Wyróżnienie   Karolina Karpiak

I Konkurs  „Mieczysław Karłowicz patronem szkoły” – 9 maja 2003

 • I miejsce         Katarzyna Fejdasz
 • II miejsce        Ewelina Mędzela
 • III miejsce      Magdalena Pelc

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział, a nauczycielom za przygotowanie uczniów.