Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku
ul. Krakowska 20, 37-200 Przeworsk

tel/fax (016) 648-71-86
e-mail: szkola@muzyczna.przeworsk.pl
lub https://muzyczna.przeworsk.pl
adres skrzynki ePUAP: /1106PSMPrzeworsk/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych:
Krzysztof Wójcikiewicz
Telefon: +48 660 108 825
e-mail: iodo@muzyczna.przeworsk.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek
9:30-16:15
Wtorek
9:30-16:30
Środa
9:30-14:00
Czwartek
9:30-16:00
Piątek
10:00 -15:15

Przyjmowanie stron przez dyrektora szkoły odbywa się w godzinach:

Środa
10:00-11:00
Czwartek
13:00-14:00

Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st.
im. M. Karłowicza
w Przeworsku

nr rachunku bankowego:
27 1020 4287 0000 2402 0023 0003