Nadchodzące Muzyczne Spotkania Parkowe

Nadchodzące Muzyczne Spotkania Parkowe:

11.06 godz. 16.00– uczniowie-tegoroczni dyplomanci, przygotowanie koncertu odpowiedzialny Edward Gerula,
18.06 godz. 13.30 – kolejni dyplomanci szkoły + orkiestra szkolna, przygotowanie koncertu Edward Gerula,
25.06 godz. 16.00 – soliści i zespoły fletowe, skrzypcowe i gitarowe, – przygotowanie Magdalena Siwa – Kujawa,

koncerty w dniach 18.06 i 25. 06 w ramach „Dni Przeworska”