Ogłoszenie wyników rekrutacji do PSM I st. w Przeworsku

Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się 23 czerwca o godz. 10:00.  Wyniki zostaną wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń. Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu:  

(016) 648-71-86