Ogłoszenie wyników rekrutacji do PSM I st. w Przeworsku

Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się 28 czerwca 2021 r.  Wyniki zostaną wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń. Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu  (016) 648-71-86