Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Dnia 3 września 2012 w auli PSM I st. w Przeworsku odbyła się inauguracja roku szkolnego 2012/2013. Wśród gości specjalnych znaleźli się Burmistrz Miasta Przeworska Pani Maria Dubrawska – Lichtarska oraz Pan Andrzej Rozpotyński – Przewodniczący Rady Miasta.

Dyrektor szkoły Ryszard Konieczny powitał przedstawicieli władz oraz zgromadzonych uczniów i rodziców. Następnie głos zabrała Pani burmistrz Maria Dubrawska – Lichtarska oraz Pan Andrzej Rozpotyński.

Uroczystość uświetnił recital Łukasza Pieniążka – ucznia klasy akordeonu Pana Sławomira Wilka – laureat wielu konkursów na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Ponadto dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Przeworsk Łukasz w lipcu tego roku brał udział w warsztatach artystycznych dla studentów i uczniów klas akordeonu szkół muzycznych I i II stopnia, które odbywały się w miejscowości Miętne.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013