“Spotkania Muzyczne” – AKORDEON

W miniony wtorek 5 kwietnia miało miejsce kolejne spotkanie w ramach cyklu „Spotkań muzycznych”. Audycję rozpoczął występ klasy I cyklu sześcioletniego przygotowany przez panią Ewę Religę. Następnie odbyła się prezentacja akordeonu wraz z omówieniem budowy instrumentu i koncertem w którym wystąpili uczniowie pana Sławomira Wilka: Szymon Pieniążek, Antoni Rosół oraz absolwent PSM I st. w Przeworsku Mateusz Kałamarz.