„Spotkania Muzyczne” – FORTEPIAN

W dniu 7 marca odbyło się w naszej szkole pierwsze spotkanie w ramach cyklu “Spotkania Muzyczne”. Kandydatów na uczniów szkoły muzycznej przywitała pani Ewa Religa, która zapoznała przybyłych gości z ogólnymi zasadami przyjęć na rok szkolny 2022/2023. Wymienione zostały wszystkie instrumenty, na których można rozpocząć naukę gry. Zachętą do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych był występ klasy 3/6 przygotowany przez panią Ewę Religę.  

Następnie odbyła się prezentacja instrumentu – FORTEPIAN, którą przygotowała pani Ewa Czarnecka przy pomocy pana Jacka Pacześniaka.  
Rozpoczął ją koncert, w którym wystąpili uczniowie z różnych klas naszej szkoły. Wykonali oni repertuar o zróżnicowanym charakterze oraz stopniu trudności. Po koncercie omówiona została budowa fortepianu. Każdy ze zgromadzonych wokół instrumentu uczestników spotkania miał możliwość bezpośredniego kontaktu z instrumentem.  

Na zakończenie spotkania kandydaci otrzymali paszporty muzyczne w zaproszeniu na kolejne prezentacje poszczególnych instrumentów.