“Spotkania Muzyczne” – PERKUSJA solo i w zespole

,,Perkusja solo i w zespole w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Przeworsku”.

12 kwietnia odbyło się spotkanie dzieci zainteresowanych podjęciem nauki w naszej szkole na instrumentach perkusyjnych. Podczas spotkania mogliśmy wysłuchać prezentacji dużej rodziny instrumentów perkusyjnych. Spotkanie było prowadzone przez nauczyciela Grzegorza Haśko który przybliżył rolę i znaczenie tych instrumentów w procesie kształcenia w szkole muzycznej I stopnia.