„Światło i ciemność”

PSM I st. w Przeworsku
Zaprasza
na

projekcję filmu
pod tytułem

„Światło i ciemność”

o wybitnym kompozytorze

Joaquín Rodrigo

23 kwietnia 2012 godz. 16:00
Aula PSM w Przeworsku