Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. M. Karłowicza w Przeworsku

Budynek naszej szkoły został objęty projektem pn. “Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych Centrum Edukacji Artystycznej.

IX 2018 rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.

W VIII 2019 projekt został zakończony.