Warsztaty Klarnetowo – Fletowe

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Mieczysława Karłowicza
w Przeworsku

Zaprasza na warsztaty Klarnetowo – Fletowe dla szkół muzycznych I i II stopnia
w dniu 9 maja 2011.

Zajęcia poprowadzą wykładowcy Akademii Muzycznej we Wrocławiu:
Jarosław Podsiadlik – klarnet, Jan Krzeszowiec – flet

Bliższe informacje dotyczące formy warsztatów i prowadzących znajdą Państwo
w załączonym folderze.

Harmonogram:

9:00 – 13:00 – warsztaty
15:30 – Koncert w wykonaniu prowadzących w Muzeum – Pałacu Lubomirskich
w Przeworsku

Koszty uczestnictwa:

Koszty związane z podróżą, wyżywieniem uczestników pokrywają instytucje delegujące lub sami uczestnicy.
Ustala się wpisowe w wysokości 20 złotych od każdego uczestnika – ucznia.

Wpisowe należy wpłacić do 6 maja 2011r. na konto:

„Rada Rodziców przy PSM I stopnia w Przeworsku”
27 1020 4287 0000 2402 0023 0003
„Warsztaty Klarnetowo – Fletowe”

Zgłoszenia uczestników wraz z kopią wpisowego należy nadsyłać na załączonej karcie do
6 maja 2011 na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku
ul. Krakowska 20, 37-200 Przeworsk
tel/fax (016) 648-71-86

e-mail: psmprzeworsk@poczta.onet.pl

Szczegółowe informacje:

Strona PSM I st. w Przeworsku: http://przeworsk.muzyczna.com.pl/