Wieczór Kolęd w Kaplicy ss Miłosierdzia w Przeworsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku

Zaprasza na

Wieczór Kolęd

Dnia 14 stycznia (wtorek) o godz. 18:15

w Kaplicy ss. Miłosierdzia w Przeworsku