Wpisy na rok szkolny 2019/2020

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Przeworsku ogłasza rekrutację uczniów na rok szkolny 2019/2020 chętnych do nauki gry na instrumentach:
flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja, fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, wiolonczela

Szczegółowe informacje do rekrutacji na cykl 6-letni

 • Termin składania podań 31 maja 2019
 • Wiek kandydata 6 – 9 lat, (w roku kalendarzowym)
 • Lekcja przygotowawcza odbędzie się 4 czerwca godz. 17.30
 • Badanie przydatności odbędzie się 11 czerwca 2019 według ustalonej wcześniej kolejności

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz kandydata
 2. podanie
 3. zaświadczenie lekarskie mówiące o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej
 4. potwierdzenie odbytych konsultacji z nauczycielami wybranych specjalności (godz. uzgodniona w sekretariacie)
 5. wpisowe 10 zł od osoby (płatne w sekretariacie szkoły)
 6. 1 zdjęcie
 7. dotyczy tylko 6-latków – opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Szczegółowe informacje do rekrutacji na cykl 4-letni

 • Termin składania podań 31 maja 2019
 • Wiek kandydata 8 – 15 lat, (w roku kalendarzowym)
 • Lekcja przygotowawcza odbędzie się 4 czerwca 2019 godz. 17:30
 • Badanie przydatności odbędzie się 11 czerwca 2019 według ustalonej wcześniej kolejności

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz kandydata
 2. podanie
 3. zaświadczenie lekarskie mówiące o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej
 4. potwierdzenie odbytych konsultacji z nauczycielami wybranych specjalności (godz. uzgodniona w sekretariacie)
 5. wpisowe 10 zł od osoby (płatne w sekretariacie szkoły)
 6. 1 zdjęcie

Dokumenty do pobrania: