Wtorkowe spotkania muzyczne dla przedszkolaków

Drodzy rodzice!

W roku szkolnym 2015/2016 Przedszkole Muzyczne przy Przeworskim Towarzystwie Muzycznym serdecznie zaprasza przedszkolaki na co miesięczne spotkania (raz w tygodniu we wtorki).

Uczymy się znaków muzycznych, wartości, poznajemy sylwetki najważniejszych światowych kompozytorów oraz zaznajamiamy się z instrumentami muzycznymi.

Spotkania te mają na celu rozwijanie zainteresowań dzieci w kierunku muzycznym, uwrażliwianie ich na dźwięk, rytm oraz obcowanie ze sztuką.

Po każdym ze spotkań dzieci otrzymują nowo poznane informacje na kartkach do powtórzenia w domu. Zakładając dziecku skoroszyt stworzycie zeszyt pełny cennych informacji na przyszłość.

Kto wie, być może Wasze dzieci odnajdą na naszych spotkaniach swoją pasję..? 🙂

Ponadto zapraszamy dzieci w wieku 4-6 l. na regularne co tygodniowe zajęcia w Przedszkolu Muzycznym, które m.in. są świetnym przygotowaniem w kierunku Szkoły Muzycznej!

 

/Kontakt tel. 696 316 124/