ZAPISY DO SZKOŁY

 Rekrutacja na cykl 6 letni – szczegółowe informacje

 • Termin składania podań: od 1 marca do 15 czerwca 2022 r.
 • Wiek kandydata 6 – 9 lat (w roku kalendarzowym)

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz kandydata wraz z oświadczeniem RODO (dla osób które nie chcą składać kwestionariusza w wersji elektronicznej, do pobrania i złożenia w wersji papierowej)
 2. podanie
 3. zaświadczenie lekarskie mówiące o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (w związku z sytuacją epidemiczną dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia w późniejszym terminie)
 4. 1 zdjęcie
 5. dotyczy tylko 6-latków – zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Rekrutacja na cykl 4 letni – szczegółowe informacje

 • Termin składania podań: od 1 marca do 15 czerwca 2022 r.
 • Wiek kandydata 8 – 15 lat (w roku kalendarzowym)

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz kandydata wraz z oświadczeniem RODO (dla osób które nie chcą składać kwestionariusza w wersji elektronicznej, do pobrania i złożenia w wersji papierowej)
 2. podanie
 3. zaświadczenie lekarskie mówiące o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (w związku z sytuacją epidemiczną dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia w późniejszym terminie)
 4. 1 zdjęcie

Poniżej przykładowa prezentacja badania uzdolnień muzycznych: