ZAPISY DO SZKOŁY


Zapraszamy do nauki gry w naszej szkole na instrumentach:

 • Fortepian
 • Akordeon
 • Flet poprzeczny
 • Klarnet
 • Saksofon
 • Gitara
 • Skrzypce
 • Wiolonczela
 • Trąbka
 • Puzon
 • Perkusja

Nauczanie w szkole  prowadzone jest w dwóch cyklach:  

 • cykl 6-letni (dziecięcy) – dzieci rozpoczynają naukę w wieku 6 – 9 lat
 • cykl 4-letni (młodzieżowy) – dzieci rozpoczynają naukę w wieku 8 – 15 lat

Zapraszamy do rejestracji kandydata poprzez formularz elektroniczny:

Po wypełnieniu formularza otrzymają
Państwo potwierdzenie na pocztę e-mail.

Prosimy o śledzenie strony internetowej szkoły, na której to zostanie opublikowany termin rozmowy potwierdzającej uzdolnienia muzyczne kandydata.

Przykładowe badanie uzdolnień kandydata:

Szczegółowe informacje do rekrutacji na cykl 6 letni

 • Termin składania podań: od 1 marca do 15 czerwca 2021 r.
 • Wiek kandydata 6 – 9 lat, (w roku kalendarzowym)

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz kandydata wraz z oświadczeniem RODO
 2. podanie
 3. zaświadczenie lekarskie mówiące o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (w związku z sytuacją epidemiczną dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia w późniejszym terminie)
 4. 1 zdjęcie
 5. dotyczy tylko 6-latków – zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Szczegółowe informacje do rekrutacji na cykl 4 letni

 • Termin składania podań: od 1 marca do 15 czerwca 2021 r.
 • Wiek kandydata 8 – 15 lat, (w roku kalendarzowym)

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz kandydata wraz z oświadczeniem RODO
 2. podanie
 3. zaświadczenie lekarskie mówiące o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (w związku z sytuacją epidemiczną dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia w późniejszym terminie)
 4. 1 zdjęcie