[WYNIKI REKRUTACJI] Zapisy na rok szkolny 2020/2021

***

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że od 29 czerwca zostaną wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Informacje na temat wyników rekrutacji są również dostępne w sekretariacie szkoły pod numerem tel. (16) 648-71-86.

***

Badanie predyspozycji muzycznych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Przeworsku odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r.

Badanie predyspozycji odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Kandydat do klasy pierwszej jest zobowiązany przygotować nagranie audio-wideo dowolnie wybranej piosenki, a w przypadku kandydata do klasy wyższej nagrania audio-wideo utworu wykonanego na wybranym instrumencie muzycznym.

Nagrania należy przesłać na adres mailowy:
psmprzeworsk@poczta.onet.pl

***

Zapraszamy do nauki gry w naszej szkole na instrumentach:

 • Fortepian
 • Akordeon
 • Flet poprzeczny
 • Klarnet
 • Saksofon
 • Gitara
 • Skrzypce
 • Wiolonczela
 • Trąbka
 • Puzon
 • Perkusja

Nauczanie w szkole  prowadzone jest w dwóch cyklach:  

 • cykl 6-letni (dziecięcy) – dzieci rozpoczynają naukę w wieku 6-9 lat
 • cykl 4-letni (młodzieżowy) – dzieci rozpoczynają naukę w wieku  8 -15 lat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju i ograniczeniem funkcjonowania szkoły informujemy, że kwestionariusz oraz podanie o przyjęcie do szkoły należy składać za pomocą poczty elektronicznej bądź w sekretariacie PSM I st. w Przeworsku.

Wypełniony komputerowo wniosek o przyjęcie do szkoły należy przesłać do dnia
20 czerwca 2020 r. na adres e-mail szkoły:
psmprzeworsk@poczta.onet.pl

Szczegółowe informacje do rekrutacji na cykl 6 letni

 • Termin składania podań 20 czerwca 2020
 • Wiek kandydata 6 – 9 lat, (w roku kalendarzowym)

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz kandydata wraz z oświadczeniem RODO
 2. podanie
 3. zaświadczenie lekarskie mówiące o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (w związku z sytuacją epidemiczną dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia w późniejszym terminie)
 4. 1 zdjęcie
 5. dotyczy tylko 6-latków – zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Szczegółowe informacje do rekrutacji na cykl 4 letni

 • Termin składania podań 20 czerwca 2020
 • Wiek kandydata 8 – 15 lat, (w roku kalendarzowym)

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz kandydata wraz z oświadczeniem RODO
 2. podanie
 3. zaświadczenie lekarskie mówiące o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (w związku z sytuacją epidemiczną dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia w późniejszym terminie)
 4. 1 zdjęcie

Dokumenty do pobrania: