Zebranie Rodziców

16 IX (PIĄTEK) GODZ. 18.00
AULA

– sprawozdanie z działalności w roku szk. 2010/2011,
– uzupełnienie składu Rady Rodziców,
– sprawy bieżące

Zapraszamy!