Zmiana terminu Regionalnego Konkursu Wiedzy Teoretycznej

Z przyczyn niezależnych od organizatorów Regionalny Konkurs Wiedzy Teoretycznej w Przeworsku zostaje przeniesiony z 8 marca na 13 kwietnia (piątek) 2018 r.
W razie zmian dotyczących zgłoszeń prosimy o poinformowanie organizatorów najpóźniej do 28 marca 2018.